Kutsetunnistus
Meie korstnapühkijad Toomas ja Danel on kutsetunnistusega korstnapühkijad. See tähendab, et nad on läbinud koolituse, sooritanud kutseeksami ning neil on õigust välja kirjutada akte. Akt on vajalik dokument mis tõestab, et Teie korsten on korrapäraselt ja õigeaegselt puhastatud. 

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused/10480543


Väjavõtted kutsekoja kodulehelt:
Print

Nimi:Toomas Hansen
Sünniaeg:01.02.1973
Kutsenimetus:Korstnapühkija, tase 4
Kutsestandard:Korstnapühkija, tase 4
EKR tase:4
EQF tase:4
Väljastaja:Päästeliit
Kehtib alates:18.12.2022
Kehtib kuni:17.12.2027


Viimased uudised 03. juuli - Korstnapühkija Danel